Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea SC Admet SRL, având sediul în Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 17bis, județul Ialmoita, România, telefon 0758037123, poștă electronică vanzarit@admet.ro, cod de înregistrare fiscală 6900141, denumită în continuare „Operatorul”, reprezentată de către , reprezentată legal de domnul Turcu Valerica, având funcția de Administrator, în baza art.13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), („GDPR”),aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Socieatatea noastra, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform cadrului legal în vigoare. Punem în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a tuturor operaţiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn lucrările neautorizate sau ilegale precum şi pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. În acest sens, operatorul se supune controlului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 


PERSOANELE VIZATE ȘI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE SC ADMET SRL

Dacă ești client al site-ului www.admet.ro , SC ADMET SRL prelucrează datele tale cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizezi site-ul www.admet.ro, de exemplu [comportamentul/preferințele/obișnuințele tale în cadrul site-ului], precum și orice alte categorii sau tipuri de date pe care le furnizezi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin site-ul www.admet.ro sau în orice alt mod care ar putea rezulta din utilizarea siteului.


Când alegi să îți creezi un cont de utilizator doar pentru lansarea comenzii unui produs disponibil pe site-ul www.admet.ro, ți se solicită adresa de e-mail în baza căreia îți vom crea un cont în mod automat. Dacă nu finalizezi comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu sunt stocate de SC ADMET SA, iar contul anterior generat este șters în mod automat.

Dacă ești vizitator al site-ul www.admet.ro, SC ADMET SA prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în pe parcursul utilizării site-ul www.admet.ro, precum date introduse în formulare sau casete de abonare.

Dacă ești persoană de contact a unui partener al nostru, prelucrăm datele tale de contact (nume și prenume, adresă de e-mail și telefon) în legătură cu relația contractuală existentă.


SCOPUL SI TEMEIUL prelucrării datelor cu caracter personal de către socieatatea noastra îl reprezintă necesitatea executarii in bune conditii a acestea sunt utilizate doar in scopul indeplinirii cu succes a proceselor desfasurate in relatia cu dumneavoastra (de exemplu: vanzare produse, livrare comenzi, etc).

Colectarea, stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în scopul respectării obligaţiilor legale în materie contabilă şi fiscală.


Pentru utilizatorul site-ului www.admet.ro se vor vor folosii astfel:


SCOPTEMEI

Desfășurarea relației contractuale dintre tine și SC ADMET SRL sau furnizarea serviciilor și produselor noastre, și anume pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site-ul www.admet.ro, informarea ta privind stadiul comenzii, remedierea plângerilor și reclamațiilor, returnarea după caz a produselor comandate etc.


Prelucrarea are la bază contractul încheiat între tine și SC ADMET SRL, definit în totalitate în Termeni și Condiții. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară. Lipsa furnizării datelor poate afecta derularea raporturilor contractuale dintre tine și SC ADMET SRL.


Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin SC ADMET SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului www.admet.ro, inclusiv obligații fiscale sau de arhivare.

Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin SC ADMET SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului www.admet.ro, inclusiv obligații fiscale sau de arhivare.


Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) referitor la produsele și serviciile oferite de SC ADMET SRL prin intermediul site-ului www.admet.ro.


Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului www.admet.ro. Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea opțiunii „Sunt de acord să primesc comunicări comerciale”, sau ulterior în secțiunea Contul meu. Pentru dezabonare poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale sau poți oricând să te dezabonezi prin accesarea secțiunii Contul meu din site-ul www.admet.ro.

Efectuarea de analize sau raportări interne privind modul de funcționare a site-ul www.admet.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum sau în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site-ul www.admet.ro.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC ADMET SRL de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor pe site-ul www.admet.ro. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.admet.ro.

Apărarea drepturilor și intereselor SC ADMET SRL în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor SC ADMET SRL.


Pentru vizitator al site-ului www.admet.ro se vor vor folosii astfel:

SCOPTEMEI

Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) referitor la produsele și serviciile oferite de SC ADMET SRL prin intermediul site-ului www.admet.ro.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului www.admet.ro. Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea opțiunii „Sunt de acord să primesc comunicări comerciale”, sau ulterior în secțiunea Contul meu. Pentru dezabonare poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale sau poți oricând să te dezabonezi prin accesarea secțiunii Contul meu din site-ul www.admet.ro.

Remedierea eventualelor plângeri, reclamații înainte de tine și îmbunătățirea experienței tale oferite de site-ul www.admet.ro.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC ADMET SRL de a asigura funcționarea corectă a site-ul www.admet.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului www.admet.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații din partea ta. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului www.admet.ro.DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

SC ADMET SA prelucrează datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Dacă ești client, prelucrăm datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale SC ADMET SA, pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale ce revin SC ADMET SA (de exemplu, pentru documentele financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar aferent).

Dacă ești client și îți exerciți dreptul de ștergere a contului de utilizator, prin utilizarea funcționalității Ștergere cont din secțiunea Contul meu, SC ADMET SA va interpreta această acțiune ca opțiunea ta de a te dezabona și a șterge datele aferente contului tău, mai puțin acele date asociate cu o obligație legală a noastră. Dacă alegi să îți ștergi contul de utilizator, nu îți vom mai trimite e-mailuri și/sau mesaje tip sms cu informări comerciale. Ștergerea contului nu este un proces automat, necesitând o validare umană. De asemenea, dacă dorești ștergerea contului tău când pe acest cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea celei mai recente comenzi.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC ADMET SA va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC ADMET SA pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dacă ești persoana de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai SC ADMET SA, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea/executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale – de exemplu, cele privind arhivarea.


DEZVĂLUIREA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, SC ADMET SA poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină SC ADMET SA în oferirea de servicii prin site-ul www.admet.ro, precum furnizorii de infrastructură IT sau de servicii de transport și curierat, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului www.admet.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia

Administrarea comercială și tehnică a site-ului www.admet.ro, de exemplu când intermediem relația dintre tine și un Partener, furnizor de produse pe site-ul www.admet.ro

Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică și comercială, analiză de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare și achiziție, dezvoltarea de măsuri de securitate, autentificarea utilizatorilor etc.

Transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile respectării legislației aplicabile

Acordarea de premii, coduri de reducere, vouchere etc în urma participării tale la campanii promoționale prin intermediul site-ului www.admet.ro

Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Parteneri ai noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.


TRANSFERUL DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale cu caracter personal furnizate către SC ADMET SA pot fi transferate de noi, cu acordul tău, altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României și doar către alte state din Spațiul European Extins.


DREPTURILE TALE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul SC ADMET SA, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de SC ADMET SA pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).


Poți adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa vanzari@admet.com. Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la vanzari@admet.ro.